Muñeira

Muñeira
Oleo del pintor Portas Leirado

1 jul. 2012

Cansos das farsas
Estamos cheos de horror,
debullando medo sen velo xeito
dun amaño tan sequera a nivel local,
cunha crise inventada e colocada
por xente sen escrúpulo ningún,
xente sen educación moral,
aos que tanto lle ten o dano que fan,
e os dirixentes que pretenden pescar troitas
neste río revolto da política económica,
non miran tampouco de salvar os mobles
do pouco que queda a rentes dos cidadáns.

Deste xeito o persoal transita entre o paro
e o traballo fortuíto que con moita sorte,
pode aparecerlle a alguén.

Familias enteiras viven da caridade,
os enfermos por medo a ter que pagar
as menciñas co escaso carto que aínda teñen,
prefiren  curar con medios naturais ou morrer,
a maioría rexeita formar parte das
interminables listas de espera.

As garderías e colexios infantís quedarán desertas
ao non poder sufragar os gastos.

Esta é a imaxe que un renegado desta terra,
da do seu pais polo mundo adiante,
inútil, ignorante, larchán, coma un feirante,
vai vendendo o que non ten noutros países co escoitan.

 

No hay comentarios: