Muñeira

Muñeira
Oleo del pintor Portas Leirado

13 sept. 2008

Díxenche…

Díxenche… Amor, e contestaches,
que nunca te dixera, ¡quérote!
falamos de que hai moitas formas de dicilo,
díxencho con feitos,
con murmurios de follas secas,
con ramos de rosas vermellas,
con encontros abraiantes,
con aceptacións inesperadas,
con perdóns non pedidos,
con erros emendados,
con enfados extinguidos.
Sempre estiven ao teu carón,
aínda sen ter nada contigo.